Náhradní plnění v roce 2012 - Šumperk a okolí

Bezpečnostní a úklidové agentury ve městě Šumperk Vám nabízí pomocnou ruku při plnění zákonné povinnosti o zaměstnávání občanů se ZPS (změněná pracovní schopnost). Tyto profesionální agentury zaměstnávají občany se ZPS, invalidní důchodce i důchodce v zákonném poměru 50% k celkovému počtu zaměstnanců a díky tomu mohou nabízet tzv. náhradní plnění, tj. odběr služeb nebo výrobků firmám, které nemají možnost zaměstnávat tělesně postižené občany.

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti ukládá společnostem s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat  4% osob se zdravotním postižením. V reálu to pak znamená, že na 25 zaměstnanců připadne 1 osoba se ZTP.

Jaké jsou možnosti plnění povinného podílu?

  • Zaměstnat soby se zdravotním postižením
  • Odebrat výrobky nebo služby od firem, kde více jak polovina zaměstnaných jsou osoby se zdravotním postižením, nebo zadat zakázky těmto organizacím
  • Za každou osobu se zdravotním postižením odvést do státní pokladny finanční limit. Ten je ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.

Tyto možnosti plnění se mohou vzájemně kombinovat. Při nesplnění povinnosti dochází k přestupku, který může být úřadem práce pokutován.

Změny v náhradním plnění 2012

Oproti předchozím rokům už není možné poskytovat náhradní plnění neomezeně, tedy bez finančního limitu. Od ledna 2012 platí pro poskytovatele zákonem stanovený limit ve výši 36-ti násobku měsíční mzdy za každého přepočteného zaměstnance se ZPS. Odebrané výrobky nebo služby lze tedy fakturovat pouze do této výše.

Jak bude vypadat náhradní plnění 2012 v praxi?

V praxi to znamená, že objem odběru služeb bude postupem roku užší a možností náhradního plnění a garantovaných poskytovatelů bude ubývat.
Zájemci o náhradní plnění by si proto měli pospíšit s jeho zajištěním, dokud bude odběr služeb a výrobků dostupný. Pokud náhradní plnění necháte na poslední chvíli, může se stát, že Vám poskytovatelé nebudou mít již co nabídnout a Vám tak bude hrozit povinný odvod do státní pokladny.

Čím dříve si tedy zajistíte odběr služeb v rámci náhradního plnění, tím lépe a méně starostí pro Vás. Můžete zvolit např. jednu z níže uvedených bezpečnostních a úklidových agentur; ty mohou garantovat své legální podmínky pro poskytování náhradního plnění, tj. zaměstnávají více než 50% osob se ZPS.

Výhodou je zajistit náhradní plnění v celém rozsahu pouze u jednoho jediného dodavatele, neboť dokládání dokumentace je pak mnohem snazší.

Dokumentaci ke způsobu náhradního plnění za rok 2012 pak musíte předložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. 2013.

Výhody při zaměstnávání osob se ZPS

Zaměstnávání ZPS a invalidních důchodců přináší zaměstnavatelům i některé výhody např.v podobě snížení daní nebo příspěvku od úřadu práce na zřízení chráněného pracovního místa.

Výhody od státu jsou pro zaměstnavatele zajisté velkým přínosem, ale z morálního hlediska je zaměstnávání osob se ZPS a invalidních důchodců k nezaplacení.

Zaměstnavatelé pomohou zdravotně postiženým zapojit se do běžného pracovního i společenského života a zvednout jejich sebevědomí.

Zaměstnávání důchodců

Agentury na těchto stránkách zaměstnávají i důchodce. Tito občané, kteří jsou mnohdy ve svém věku ve velmi dobré psychické a fyzické kondici nabízejí zaměstnavatelům své dlouholeté pracovní a životní zkušenosti.

Zaměstnavatelé jim na oplátku nabízí nejen profesionalitu, ale i lidský přístup a úctu ke stáří.

Při využití služeb a výrobků od profesionálních bezpečnostních úklidových agentur ve městě Šumperk si zajistíte náhradní plnění 2012.