Ostraha objektů pomocí bezpečnostních agentur

Mnoho podnikatelů, ale i soukromých osob čím dál více uvažuje o zabezpečení svých firemních, rodinných nebo rekreačních objektů ,,nějakým tím alarmem". A realita? Jen malá hrstka lidí je schopna si vlastními silami zajistit narušený, nebo jinak napadený objekt.

Mějte na vědomí, že v případě Vaší nepřítomnosti platí pravidlo - lhostejnost okolí. Sebelepší elektronické zabezpečení má jednu zásadní nevýhodu, kvílející alarm bude totiž okolí spolehlivě ignorovat. Než hlasitý alarm, je vždy lepší, pro zabezpečení Vašeho majetku žádat služby profesionálů.

Na těchto stránkách Vám pomůžeme lépe se orientovat v nabídce služeb Šumperských bezpečnostních agentur. Tyto bezpečnostní agentury poskytují služby v oblasti zabezpečení objektů a to jak rodinných tak i komerčních. Zmíněné bezpečnostní agentury poskytují v Šumperském regionu kompletní balík služeb, který je směřován k ochraně osob a zabezpečení jejich majetku, také k předcházení zejména majetkové trestné činnosti a vandalismu.

Představíme Vám vybrané bezpečnostní služby, které podnikají v tomto oboru řadu let profesionální úrovni. Každá bezpečnostní služba má proto mnoho zkušenosti jak s ochranou osob, tak i s moderními bezpečnostními systémy.

Zabezpečení objektů

Zabezpečení objektů lze provádět dvěma způsoby:

  • bezpečnostní systém
  • fyzická ostraha

Každá zmíněná bezpečnostní agentura nabízí k zabezpečení objektů nejenom fyzickou ostrahu, ale také ostrahu objektů pomocí dálkových elektronických zabezpečovacích zařízení (EZS - elektronické zabezpečovací systémy), nebo kombinaci obou variant.

Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systémy dělíme na:

  • kamerový systém
  • EZS (elektronický zabezpečovací systém) - PCO ( pult centrální ochrany )

Kamerové systémy a činnost dohledového centra

Samotné dohledové centrum a jeho činnost je nedílnou součástí každé solidní bezpečnostní agentury, která nabízí služby ohledně zabezpečení domů a ostatních nemovitostí, nebo provozuje bezpečnostní a kamerové systémy. Obrazový materiál i všechny informativní a poplachové zprávy bezpečnostních systémů zpracovávají operátoři, kteří v případě narušení podnikají úkony k zabezpečení objektů a následnému zajištění proti nežádoucím vlivům. Střežený objekt je tedy pod neustálou kontrolou. Ke kontrole a zajištění napadeného objektu mají operátoři k dispozici výjezdovou jednotku. Vždy jsou veškeré úkony operátorů a výjezdové jednotky podřízeny smluvním klientským požadavkům.

Moderní dohledové centrum

Dohledové centrum, které mají k dispozici zmíněné bezpečnostní agentury je nejmoderněji vybavené dohledové centrum v ČR, na které lze v současné době připojit 99 % všech typů zabezpečovacích systémů. Jedinečnost tohoto pracoviště je v jeho moderním systému bezpečnostních opatření, která odpovídají nejpřísnějším bezpečnostním normám jako např. zesílené zdivo, konstrukce vstupního mechanismu, balisticky odolné vstupní dveře a okna, přísná protipožární opatření, automatizovaná záloha napájecích okruhů, samostatný odvod a přísun vzduchu s teplotní regulací a bezpečnostními klapkami, vlastní monitorování všech provozních rizik, detekce plynu a instalace tísňových hlásičů pro případ přepadení PCO - (viz níže Pult centrální ochrany) a další bezpečnostní prvky,které odpovídají nejmodernějším a nejpřísnějším bezpečnostním normám.

Kamerové systémy a jejich technické možnosti

Dnešní moderní doba přináší mnoho technických vymožeností, tyto technické vymoženosti zasáhly i bezpečnostní systémy. Téměř každý člověk má k dispozici mobilní telefon a internet. Právě proto také probíhá prostřednictvím těchto elektronických zařízení většina přenosů z monitorovacích systémů k dohledovému centru a následně ke klientům.

Noční vidění - jedná se o takzvané násobení zbytkového světla, nebo druhý způsob infra - přisvícením LED diodou.

Kamerový systém a poplach - v případě, že kamerový systém zaregistruje pohyb, vysílá poplachovou zprávu a zároveň spouští záznamové zařízení.

Internet a mobilní telefon - moderní kamerové systémy umožní sledovat Váš objekt v IP prostředí, tedy po internetu tím pádem i na Vašem mobilním telefonu.

Vymaskování zóny - tuto funkci nabízí bezpečnostní systém zejména u zabezpečení domů kamerovým systémem. Jedná se o vymazání části obrazu u které není žádoucí aby jej kamerový systém monitoroval např. bazén, soused a podobně.

Další nespornou výhodou moderních kamerových systémů je i jejich adaptibilita na starší analogové kamerové systémy. Analogový kamerový systém tak může být modernizován za pomoci IP převodníků. Tyto převádějí analogový obraz do digitální podoby.

Legislativa - nezapomínejte na povinnosti správce nebo majitele objektu (firmy) v souvislosti s kamerovým systémem. Podle zákona máte oznamovací povinnost, kterou ukládá zákon o ochraně osobnosti. S tímto Vám poradí odpovědní pracovníci zmíněných bezpečnostních agentur.

Pult centralizované ochrany - PCO

Jak jsme již předeslali, samostatnou kapitolou dohledového centra je pult centralizované ochrany . Jedná se o systém dálkové elektronické ostrahy (EZS - elektronické zabezpečovací systémy), kdy je střežený objekt vybaven systémem senzorů, snímačů a čidel. Následně je signál poplachové nebo informativní zprávy přenášen po telefonních linkách k PCO. Většinou jde o takzvanou pevnou síť, tedy klasické analogové telefonní linky. Lze použít i sítě mobilních operátorů. Poplachové a různé informativní zprávy jsou tedy přenášeny na dohledové centrum, kde jsou operátory vyhodnocovány. V podstatě je činnost operátora PCO a kamerových systémů v případě poplachu totožná, respektive následné úkony k zajištění napadeného objektu. Pult centralizované ochrany poskytuje podrobný popis narušených a napadených zón a díky těmto zprávám může operátor zásahové jednotce poskytnout velmi podrobné informace o narušené zóně.

Slovo závěrem

Jestliže přemýšlíte o napojení na PCO, zajímejte se, jak bude v dohledovém centru nakládáno s Vašimi diskrétními informacemi. Se všemi dotazy ohledně napojení na PCO nebo kamerovými systémy Vám ochotně poradí vyškolení odborníci dohledového centra.

Odborníci radí - vždy je lepší soustředit se na prevenci a využít technické i lidské prostředky k zabezpečení Vašeho majetku před možnou nečekanou návštěvou!