Náhradní plnění-zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců Šumperk

Aktualizováno 19.1.2023

Jste zaměstnavatel více jak 25 zaměstnanců a musíte plnit zákonnou povinnost o zaměstnávání občanů se zdravotním postižením? Na těchto stránkách máte možnost seznámit se s profesionálními českými firmami ve městě Šumperk, které umožňují zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců Šumperk. Tím tyto společnosti splňují povinnost zaměstnávání 4% zaměstnanců se zdraovtním postižením (OZP) a nabízí firmám náhradní plnění ve formě odběru služeb, jejich výrobků či zakázek.

Zajistěte si včasný odběr služeb i pro náhradní plnění 2023.

Náhradní plnění

Jste podnikatel, firma nebo státní organizace a zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců?
Jistě víte, že máte zákonnou povinnost zaměstnávání ZPS (zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností) v tzv. povinném podílu 4% k celkovému počtu Vašich zaměstnanců.

Zaměstnávání OZP a jeho zákonnou povinnost Vám umožní splnit náhradní plnění. 

Výraz náhradní plnění lze definovat jako odběr služeb nebo výrobků od firem, zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním handicapem, neboli invalidních důchodců a osob se ZPS. Ulehčíte si tak od zbytečných daňových odvodů státu tím, že splníte své náhradní plnění .

Výklad pojmů ZPS, ZTP, TP

  • Zdravotní postižení je určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti - pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti.
  • Tělesné postižení neboli handicap bývá obvykle redukováno pouze na postižení pohybového ústrojí. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo následkem úrazu.
  • ZPS je zkratka pro změněnou pracovní schopnost.
  • Plně a částečně invalidní jsou osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního.

Šumperské bezpečnostní a úklidové agentury, uvedené níže, nejenže umožňují zaměstnávání invalidních důchodců, ale vytvářejí navíc pracovní místa pro zaměstnávání důchodců ,,starobních". Dávají tak našim zdravotně a sociálně znevýhodněným spoluobčanům možnost žít normální život, jaký mohou žít všichni zdraví a práceschopní lidé. Tyto agentury tak splňují zákonnou povinnost poskytnutí práce pro ZTP a mohou poskytovat již zmíněné náhradní plnění ve formě odběru služeb. Odběrem služeb od těchto agentur splníte svůj povinný podíl a namísto odvodu do státní kasy ušetříte Vaše výdaje.

Zaměstnávání invalidních důchodců a ZPS

Zmíněné profesionální bezpečnostní a úklidové agentury díky svým dlouholetým zkušenostem s vytvářením práce pro ZTP poskytují svým zaměstnancům i řadu zaměstnaneckých výhod a odpovídající pracovní pozici. Díky tomuto přístupu mohou tito lidé zodpovědně vykonávat svojí práci na profesionální úrovni a ke spokojenosti klientů. Vy navíc odběrem služeb od těchto agentur pomůžete s vytvořením dalších pracovních míst pro naše zdravotně znevýhodněné spoluobčany.


Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno - Komárov

tel.: (+420) 545 243 018
e-mail: brno@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Šumperk

Společnost působící také ve městě Šumperk poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov, ve kterých se mohou občané se ZPS, ZTP a invalidní důchodci uplatnit. Ve službách Facility managementu i Property managementu je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením tvořící více než 50% zaměstnanců, a proto odběrem služeb - náhradní plnění od této společnosti si splní zákonnou povinnost nejen pro rok 2023, každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci.

Kontakt

Mariánské náměstí 617/1
Brno, 617 00

Tel.: +420 548 211 421
email:
praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Šumperk

Tato společnost působí na trhu po celé ČR již od roku 2002 a také ve městě Šumperk. Poskytuje bezpečnostní a úklidové služby a umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost zapojení se do práce pro ZTP občany znamená seberealizaci a zkvalitnění života. Tato společnost nabízí možnost odběru služeb - náhradní plnění a tím možnost splnění zaměstnavatelům zákonnou povinnost zaměstnávání ZPS.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.:284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web:  www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Šumperk

Předmětem podnikání této společnosti je poskytování náhradní plnění ve službách ochrana osob a majetku, a kompletní úklidové služby. Tato agentura se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců ve městě Šumperk a pomáhá jim tak ke zkvalitnění života. Ti tvoří více než 50% zaměstnanců a tudíž odběrem služeb od této společnosti si splníte svou zákonnou povinnost  o zaměstnávání ZPS. Tato společnost je držitelem několika certifikátů, nabízí mnoho garancí kvality a působí na celém území ČR nejen ve městě Šumperk.